Welke middelen zijn nieuw?

De netto* kostenstijging van 2014 op 2015 voor dure geneesmiddelen komt voor de helft door de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen die in 2013 nog niet werden vergoed. De top 5 nieuwe geneesmiddelen is als volgt:

  • Aflibercept (Eylea ®) met een omzet van € 19,9 miljoen voor 4972 patiënten. Aflibercept wordt gebruikt voor de behandeling van maculadegeneratie (netvliesveroudering).
  • Vedolizumab (Entyvio ®) met een omzet van € 8,3 miljoen voor 809 patiënten. Vedolizumab wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
  • Trastuzumab-emtansine (Kadcyla ®) met een omzet van € 5,1 miljoen voor 170 patiënten. Trastuzmab-emtasine wordt gebruikt bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker.
  • NovoEight ® met een omzet van € 4,0 miljoen voor 54 patiënten. NovoEight (stollingsfactor VIII) wordt gebruikt voor de behandeling van hemofilie A.
  • Ibrutinib (Imbruvica ®) met een omzet van € 4,0 miljoen voor 100 patiënten. Ibrutinib wordt gebruikt voor de behandeling van leukemie.

* Per 2015 wordt een groep (kanker-)geneesmiddelen (ter waarde van € 40 miljoen) niet langer verstrekt door de openbare apotheek maar door het ziekenhuis. Dit leidt tot een toename van de kosten dure geneesmiddelen bij ziekenhuizen maar is geen werkelijke kostenstijging omdat de kosten niet langer worden gemaakt bij de apotheek. Met de netto kostenstijging wordt bedoeld de kostenstijging zonder het effect van de ‘overheveling’ van deze groep.

In de figuur ziet u de kosten en aantallen patiënten per geneesmiddel(groep).

 

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl