Wat zijn de kosten van dure geneesmiddelen?

De kosten van door ziekenhuizen verstrekte dure geneesmiddelen (inclusief stollingsfactoren) bedragen in 2014 1,7 miljard euro, in 2015 1,8 miljard euro en de geraamde kosten voor 2016 zijn 2 miljard euro. De stijging in 2015 wordt voor een klein deel verklaard door overheveling van bepaalde groepen geneesmiddelen van de apotheek naar het ziekenhuis per 1 januari 2015 (40 miljoen euro).

 

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl