Ouderenzorg

Ouderenzorg

Feiten en cijfers over de zorg voor ouderen, zoals het aantal ouderen, informatie over medicijngebruik, ziekenhuisbezoeken, gebruik van hulpmiddelen bij ouderen, hoeveel ouderen gebruik maken van wijkverpleging en hoe de ouderen de geleverde zorg ervaren.


001
002
003
004
005
006
007
008
009

Onderzoeksbron

De getoonde informatie is gebaseerd op het zorgjaar 2014, tenzij anders vermeld. De gebruikte data zijn afkomstig uit de diverse informatiesystemen van Vektis waarvoor de zorgverzekeraars iedere maand of ieder kwartaal bestanden aanleveren. Informatie m.b.t. de ervaren kwaliteit van zorg is afkomstig van Zorginstituut Nederland, voor meer informatie hierover wordt u verwezen naar www.zorginzicht.nl

Publicatiedatum: 22 oktober 2015
Laatste aanpassing: 22 oktober 2015