Geboortezorg

In deze factsheet staan feiten en cijfers over de geboortezorg in Nederland. Onder geboortezorg wordt alle zorg verstaan voor de moeder en het kind rondom de zwangerschap en geboorte. Geboortezorg omvat eerstelijns verloskunde, geboortezorg in het ziekenhuis en kraamzorg. Onderstaande cijfers zijn berekend op basis van declaratiegegevens uit 2015, tenzij anders aangegeven.


001
002
003
004
005
006
007
008
009
Publicatiedatum: 13 april 2017
Laatste aanpassing: