Waar zijn mensen met diabetes in zorg?

Nagenoeg alle mensen met diabetes komen bij een huisarts en een apotheek. 71% van de mensen met diabetes heeft ketenzorg. Dit is zorg verleend door verschillende zorgaanbieders en afgestemd op een patiënt met een bepaalde aandoening, zoals diabetes.

Verder komt 74% van de mensen met diabetes, ongeacht waarvoor, in een ziekenhuis. Hiervan komt 26% in meer dan één ziekenhuis. In de grafiek is weergegeven hoeveel procent van de mensen met diabetes gebruik maakt van de verschillende zorgsoorten.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl