Voor welke zorg maken mensen met diabetes gemiddeld meer of minder kosten?

Mensen met diabetes hebben ten opzichte van het landelijk gemiddelde bijna drie keer zoveel kosten voor ziekenhuiszorg, vier keer zoveel kosten voor geneesmiddelen en bijna zes keer zoveel kosten voor hulpmiddelen. In de infographic zijn de kosten per zorgsoort vergeleken van mensen met diabetes ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Db 06 1

 

Db 06 2

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl