Hoeveel kost de zorg van mensen met diabetes en hoe verhoudt zich dat tot het landelijk gemiddelde?

Gemiddeld hebben mensen met diabetes hogere zorgkosten dan het landelijk gemiddelde. De zorgkosten van iemand met diabetes zijn gemiddeld € 9.273,- in 2013. De gemiddelde landelijke zorgkosten bedragen € 3.441,- in 2013. Het gaat dan om de totale zorgkosten van Zorgverzekeringswet en AWBZ. Vrouwen hebben over het algemeen hogere zorgkosten dan mannen. In de grafiek is de verdeling van de zorgkosten weergegeven voor mensen met diabetes en het landelijk gemiddelde.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl