Hoeveel mensen met diabetes zijn er?


In 2013 zijn er ruim 940.000 mensen met diabetes in Nederland. Hierin is geen onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 en type 2 diabetes. Binnen dit aantal zijn 8.100 kinderen, 6.900 met zwangerschapsdiabetes en 45.000 mensen met diabetes die opgenomen waren in een AWBZ-instelling. In 2013 zijn 26.000 mensen met diabetes overleden.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl