Wat gebruiken mensen met COPD/astma voor zorg?

Nagenoeg alle mensen met COPD/astma komen jaarlijks bij de apotheek en bij een huisarts. 70% van de mensen met COPD/astma komt, ongeacht waarvoor, in een ziekenhuis. Verder heeft 18% van de mensen met COPD/astma ketenzorg voor COPD/astma. Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgaanbieders en afgestemd op een patiënt met een bepaalde aandoening.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl