Hoeveel mensen met COPD/astma slikken alleen geneesmiddelen, hoeveel mensen worden alleen behandeld in de eerste lijn, hoeveel mensen hebben zowel zorg in de eerste lijn als in de tweede lijn en hoeveel mensen gebruiken uitsluitend zorg in de tweede lijn?

In 2014 gebruikt 62% van de mensen met COPD/astma alleen geneesmiddelen, 18% wordt behandeld in de ketenzorg, 19% in de tweede lijn en 2% zowel in de ketenzorg als tweede lijn. In de landkaart is weergegeven hoe dit per regio verschilt.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl