Wat kost de totale zorg van COPD/astmapatiënten en hoe verhoudt zich dat tot mensen zonder COPD/astma (zowel Zvw als AWBZ)?

Gemiddeld hebben mensen met COPD/astma hogere zorgkosten dan mensen zonder COPD/astma. De zorgkosten van iemand met COPD/astma zijn gemiddeld € 7.885,- in 2014. De gemiddelde zorgkosten van iemand zonder COPD/astma bedragen € 3.239,-. Dit betreft de totale zorgkosten van Zorgverzekeringswet en AWBZ. In de grafiek is de verdeling van de zorgkosten weergegeven naar leeftijd voor mensen met en zonder COPD/astma.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl