Voor welke zorg maken mensen met COPD/astma relatief meer kosten?

In 2014 hebben mensen met COPD/astma ten opzichte van het landelijk gemiddelde ruim vijf keer hogere kosten vanuit de zorgverzekeringswet voor geneesmiddelen, vier keer hogere kosten voor geriatrische revalidatiezorg en ruim drie keer hogere kosten voor ziekenvervoer.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl