Wie komt er bij de huisarts?

Van de personen die in 2017 bij de huisarts zijn geweest is 54% vrouw. Tot een leeftijd van 14 jaar gaan meer jongens dan meisjes. Vanaf 15 jaar gaan juist meer vrouwen dan mannen. In de grafiek is het aantal personen dat bij de huisarts is geweest weergegeven naar leeftijd en geslacht. 

Aantal personen met een consult bij de huisarts, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht (2017)

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10