Welke verrichtingen worden het meest door huisartsen gedaan?

In 2017 hebben huisartsen ruim 540.000 keer intensieve zorg verleend. Dit aantal is in 5 jaar tijd fors gestegen. Het aantal longfunctiemetingen en het aantal keer dat een huisarts zorg verleend in een verzorgingshuis zijn de afgelopen jaren juist gedaald. De 10 verrichtingen die het meest zijn uitgevoerd en hun ontwikkeling (2012–2017), zijn weergegeven in de grafiek.

10 meest uitgevoerde verrichtingen en hun ontwikkeling (2012–2017)

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10