Wat is de leeftijd van de huisartsen? Zijn huisartsen vaker mannen of vaker vrouwen?

In Nederland zijn er iets meer mannelijke dan vrouwelijke huisartsen.
Mannelijke huisartsen zijn gemiddeld ouder dan hun vrouwelijke collega’s. Tot een leeftijd van 50 jaar zijn er meer vrouwen dan mannen werkzaam als huisarts. Boven de 50 jaar is dat omgedraaid.

De gemiddelde leeftijd van een huisarts in Nederland ligt rond de 50 jaar. Een derde van de huisartsen is jonger dan 45 jaar. In 2017 was de jongste huisarts 27 jaar. De oudste huisarts die een declaratie heeft ingediend was 93 jaar.

In onderstaande grafiek is de leeftijdsverdeling van de huisartsen te zien, uitgesplitst naar mannen en vrouwen.

Aantal huisartsen uitgesplitst naar leeftijd en geslacht (2017)

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10