Hoeveel huisartsenpraktijken hebben praktijkondersteuning?

In totaal hadden 4.026 huisartsenpraktijken (79%) in 2017 praktijkondersteuning ggz (voor geestelijke klachten). In 2012 was dat nog 40%. In 5 jaar tijd is het percentage huisartsenpraktijken met praktijkondersteuning ggz verdubbeld.

Het aantal huisartsenpraktijken met praktijkondersteuner huisartsen (POH) (voor patiënten met COPD/astma, diabetes en hart- en vaatziekten) is in 5 jaar tijd juist afgenomen van 4.156 (78%) in 2012 naar 3.138 (62%) in 2017.

In de grafiek is te zien hoe het percentage huisartsenpraktijken met praktijkondersteuning zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Percentage huisartsenpraktijken met POH of POH-GGZ voor 2012-2017

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10