Hoeveel consulten vinden plaats tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten?

In totaal werd in 2017 ruim 4,1 miljoen keer gebruikgemaakt van avond-, nacht- en weekenddiensten. Nadat we in de afgelopen jaren een stijging zagen in het aantal consulten tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten, is dit aantal het afgelopen jaar gedaald. Tot 10 jaar zijn er meer jongens dan meisjes die gebruik maken van avond-, nacht- en weekenddiensten. Vanaf 10 jaar zijn het juist meisjes en vrouwen die gaan. Op de Waddeneilanden wordt het meest gebruikgemaakt van de avond-, nacht- en weekenddiensten: 316 consulten per 1000 inwoners. Dit kan te maken hebben met het grote aantal vakantiegangers dat elk jaar op de Waddeneilanden verblijft. In Flevoland is dat aantal het laagst met 136 consulten per 1000 inwoners.

De eerste grafiek toont het totaal aantal consulten per jaar. De tweede grafiek toont de verdeling naar leeftijd en geslacht. De derde grafiek toont de totalen per regio per 1000 inwoners. Onder consulten vallen telefonische consulten, consulten en visites.

Aantal consulten tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten per jaar (2017)

Aantal consulten tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten naar leeftijd en geslacht (2017)

Aantal consulten tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten naar regio (2017)

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10