Huisartsenzorg

Huisartsenzorg

Feiten en cijfers over huisartsenzorg, zoals zorgkosten en aantallen consulten, informatie over hoeveel huisartsen er zijn, wie het vaakst naar een huisarts gaat, regionale zorgcijfers en informatie over huisartsen met een praktijkondersteuner.


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Onderzoeksbron

De getoonde informatie is gebaseerd op het zorgjaar 2013. De gebruikte data zijn afkomstig uit het informatiesysteem eerstelijnszorg van Vektis waarvoor de zorgverzekeraars ieder kwartaal bestanden aanleveren.

Publicatiedatum: 22 mei 2015
Laatste aanpassing: 28 april 2015