Inzichten in de huisartsenzorg

Publicatiedatum: 02 november 2017

Met onderstaande figuren geven we je de meest recente inzichten in de huisartsenzorg. Bijvoorbeeld omtrent zorgkosten, het aantal huisartsen, wie het meest naar een huisarts gaat, regionale zorgcijfers en informatie over huisartsen met een praktijkondersteuner.

Heb je een vraag over de informatie? Kijk bij veelgestelde vragen of je vraag daartussen staat.   

Kijk voor meer informatie over huisartsenzorg naar Ontwikkeling huisartsenzorg.


Onderzoeksbron

De getoonde informatie is gebaseerd op de zorgjaren 2015 en 2016. De gebruikte data zijn afkomstig uit het informatiesysteem eerstelijnszorg van Vektis waarvoor de zorgverzekeraars ieder kwartaal bestanden aanleveren.

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl