Geestelijke gezondheidszorg
Update: informatie over het jaar 2015 toegevoegd

Feiten en cijfers over de geestelijke gezondheidszorg (ggz), zoals het aantal patiënten dat voor verschillende aandoeningen in de ggz behandeld wordt, verschillen in het vóórkomen van aandoeningen tussen regio’s, hoeveel kosten er omgaan in de ggz en informatie over patiëntstromen in de ggz.


001
009
003
008
007
002
005
004
011
010
006

De getoonde informatie in de informatieblokken is gebaseerd op zorgjaar 2015. Daarnaast wordt informatie getoond over de zorgjaren 2012 tot en met 2016, waarbij voor 2016 de informatie specifiek voor de ggz voor ongeveer 60% compleet is. De gebruikte data zijn afkomstig uit de informatiesystemen voor de eerstelijns ggz/basis ggz, tweedelijns ggz/gespecialiseerde ggz, huisartsenzorg (POH-GGZ), langdurige zorg en farmaceutische zorg van Vektis. Zorgverzekeraars leveren hiervoor iedere maand of ieder kwartaal bestanden aan.

Download data

Publicatiedatum: 12 oktober 2017
Laatste aanpassing: 12 oktober 2017