Geestelijke gezondheidszorg
Update: informatie over het jaar 2015 toegevoegd

Publicatiedatum: 12 oktober 2017

Feiten en cijfers over de geestelijke gezondheidszorg (ggz), zoals het aantal patiënten dat voor verschillende aandoeningen in de ggz behandeld wordt, verschillen in het vóórkomen van aandoeningen tussen regio’s, hoeveel kosten er omgaan in de ggz en informatie over patiëntstromen in de ggz.


001
009
003
008
007
002
005
004
011
010
006

De getoonde informatie in de informatieblokken is gebaseerd op zorgjaar 2015. Daarnaast wordt informatie getoond over de zorgjaren 2012 tot en met 2016, waarbij voor 2016 de informatie specifiek voor de ggz voor ongeveer 60% compleet is. De gebruikte data zijn afkomstig uit de informatiesystemen voor de eerstelijns ggz/basis ggz, tweedelijns ggz/gespecialiseerde ggz, huisartsenzorg (POH-GGZ), langdurige zorg en farmaceutische zorg van Vektis. Zorgverzekeraars leveren hiervoor iedere maand of ieder kwartaal bestanden aan.

Download data

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10