Zijn er verschillen tussen 2015 en 2016, wat betreft EPA-zorggebruik?

Van 2015 naar 2016 is er een lichte afname van het totaal aantal EPA-patiënten van ruim 222 duizend patiënten naar iets minder dan 222 duizend patiënten. Deze afname is verdeeld over een aantal vignetten, waardoor de verschillen per vignet niet zo groot zijn. Opvallend is wel dat het aantal patiënten in vignet 5 (klinische dbc) afneemt in 2016 en dat een gedeelte van de patiënten in dit vignet overgaat naar ambulante zorg. Dit is met name naar vignet 4 (ambulant zwaar).

Het aantal patiënten in vignet 2 (ambulante Wlz licht) is in 2015 en 2016 lager dan in voorgaande jaren. Dit komt door de overheveling van de AWBZ naar de Wlz, Wijkverpleging en Wmo. De zorg die vanaf 2015 via de Wmo en Wijkverpleging wordt vergoed, wordt niet meegenomen in de bepaling van de vignetten.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10