Hoeveel procent van de EPA-patiënten valt onder bemoeizorg?

Bemoeizorg is een relatief nieuwe vorm van sociaal-psychiatrische hulpverlening, vooral gericht op zorgwekkende zorgmijders. Mensen die in behoeftige omstandigheden leven en de stap naar de reguliere hulpverlening niet kunnen of willen maken.

0,8% van de EPA-patiënten valt onder bemoeizorg. Deze mensen ontvangen zorg met als aanleiding bemoeizorg door een onhoudbare situatie waarbij sprake is van overlast of sociaal isolement. In veel van deze gevallen is er ook sprake van comorbiditeit en/of verslavingsproblematiek en/of dak- of thuisloosheid.

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10