Wat is EPA en wat wordt verstaan onder de vignetten?

Binnen de ggz bestaat een groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Bij deze groep patiënten is sprake van ernstige psychopathologie, langdurige beperkingen en meerdere zorgbehoeften. Daarnaast is er de noodzaak om behandeling, begeleiding en ondersteuning op meerdere levensdomeinen op elkaar af te stemmen. De zorg die de EPA groep ontvangt, wordt bekostigd door gemeenten, Wlz-zorgkantoren én zorgverzekeraars.
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding van deze mensen.

Mensen met psychotische aandoeningen zoals schizofrenie vormen de grootste groep, maar ook velen met een angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornis of een verslaving behoren tot de groep met ernstige psychische aandoeningen. Om de zorg voor deze patiënten goed te organiseren, is gecoördineerde zorg van zorgnetwerken en professionals van belang.

In dit onderzoek naar de EPA populatie delen we deze doelgroep in op basis van de intensiteit van zorggebruik. Deze indeling resulteert in verschillende subgroepen: de vignetten. In de figuur hieronder staat de definitie van de vignetten.

EPA-patiënten meegenomen in dit onderzoek zijn minimaal 18 jaar. Zie voor de rest van de afbakening van de EPA-groep de veelgestelde vragen.

 

Infographic

 

Noot: De bepaling van de EPA-vignetten is gebaseerd op eerder onderzoek van de instellingen Altrecht, Kwintes, Lister, voorheen Stichting Beschermde Woonvormen (SBWU) en Victas dat inmiddels is opgegaan in Jellinek. Zij hebben een model ontwikkeld om de EPA patiënten in te delen in subgroepen (‘vignetten’), onder begeleiding van KPMG Plexus en met betrokkenheid van Achmea. 

Terug naar zorgmonitor

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl

Beoordeling van klanten
/10