Ernstige Psychiatrische Aandoeningen

Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
Update: informatie over het jaar 2015 toegevoegd

Feiten en cijfers over ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), zoals wat EPA is en hoeveel patiënten deze aandoeningen hebben per gemeente, de kenmerken en zorgkosten van deze patiënten, informatie over verblijf en bemoeizorg.


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Onderzoeksbron

De getoonde informatie is voornamelijk gebaseerd op het zorgjaar 2014 en 2015, tenzij anders vermeld. De gebruikte data zijn afkomstig uit de diverse informatiesystemen van Vektis waarvoor de zorgverzekeraars iedere maand of ieder kwartaal bestanden aanleveren.

Publicatiedatum: 28 juli 2017
Laatste aanpassing: