Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
Update: informatie over het jaar 2016 toegevoegd

Publicatiedatum: 21 januari 2019

Binnen de ggz bestaat een groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Veel patiënten hebben een psychotische stoornis, zoals schizofrenie. Ook angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen en autisme, al dan niet in combinatie met verslaving, komen veel voor. EPA-patiënten zijn langdurig in zorg. Hieronder lees je onder andere hoeveel mensen tot deze groep behoren en welke zorg zij ontvangen.

Bekijk meer inzichten over de geestelijke gezondheidszorg op de factsheet ggz.


001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Onderzoeksbron

De getoonde informatie is gebaseerd op het zorgjaar 2015 en 2016, tenzij anders vermeld. De gebruikte data zijn afkomstig uit de diverse databases van Vektis waarvoor de zorgverzekeraars iedere maand of ieder kwartaal bestanden aanleveren.

Blijf op de hoogte

Wij houden u graag op de hoogte van de laatste updates en producten.

Over Vektis Intelligence

Vektis draagt met slimme processen en heldere inzichten bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit vanuit 2 labels: Vektis Streams en Vektis Intelligence. Vektis Intelligence geeft op basis van declaratiedata inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte. Vektis Streams biedt handige tools waarmee operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden slimmer georganiseerd kunnen worden. Hiermee verminderen we de administratieve lasten. De data die voortkomt uit de processen van Vektis Streams vormt de brandstof voor de inzichten die we aanbieden onder het label Vektis Intelligence, waaronder die op deze website.

Lees meer op Vektis.nl