Ontwikkeling aantal patiënten 2015–2017 - alle leeftijden - mannen en vrouwen